Великий Чингиз Айтматов об эпосе "Манас"

 Spring 2008 - Aitmatov with Manaschy Urkash Mambetaliev - Уркаш Мамбеталиев - Улуу Манасчы ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ менен (KYRGYZ Republic - The Land of Great TENGIRI-TOO - Heavenly Mountains Land - КЫРГЫЗ Улуу ТЕҢИРИ-ТООдо - жайлоо - В Стране КЫРГЫЗ - В Стране Великих Небесных Гор - Тенгири-Тоо